۱۳۹۱ آذر ۲۴, جمعه

پيام پرستاران در چهلم شهادت ستار بهشتی


جمعی از پرستاران تهران طی بيانيه يی چهلمين روز شهادت ستار بهشتی را گرامی داشتند. آنها اعلام کردند: به دژخيمان و ايادی سر سپرده ای که اين جنايت را انجام داده اند، اعلام می کنيم ديری نخواهد پاييد که به خاطر تمام جنايات و فجايعی که در اين سالها مرتکب شده اند در پيشگاه خلق ستمديده حاضر خواهند شد و سزای آن را به تمامی خواهند ديد.

۱۳۹۱ آذر ۲۲, چهارشنبه

بشمارید برادران....بشمارید

آن صد تومانی را ببینید! آن را پیرمردی به داخل ضریح انداخته که شبها از غصه بی پولی و ترک تحصیل اجباری فرزندش خواب ندارد....
آن پانصد تومانی را آن جوان بیکار انداخته که پدر نامزدش گفته اگر تا آخر ماه نتواند کار درست و حسابی گیر بیاورد، دختر را به عقد کس دیگری در خواهد آورد....بشمارید برادران....
حاج آقا! ببخشید وسط کارتان مزاحم می شوم، آن دو هزار تومانی را می بینید؟ پدر آن طفل معصوم سرطانی با هزار امید آن را انداخته بلکه برادران صاحب قدرت رحمی کنند و داروی سرطان را با ارز آزاد هم که شده وارد کشور کنند....
بشمارید آقایان ....بشمارید که نذر و نیاز و احتیاج فراوان است....
نمی دانم آن هزار تومانی چروک که پیرزن نگون بخت در ضریح انداخت بلکه خداوند عالم رحمی کند و صاحب خانه اش مهلتی دوباره به او بدهد کجاست؟!بشمارید....بلکه آن اسکناس هم پیدا شود....
فقط بفرمایید چطور می توانیم جواب این همه محبت و تلاش و زحمت شما را بدهیم؟؟؟
چون می دانیم فقط و فقط از برای رضایت پروردگار این رنج را بر خود هموار کرده اید،....
بشمارید برادران....بشمارید....
تا درد و محنت و......هست شما حالا حالا ها باید بشمارید....

۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبه

بدن نسرین ستوده دیگر مایعات را قبول نمی کند

رضا خندان گفت نسرین همچنان در اعتصاب غذا بسر می برد،او از این حکومت هیچ چیز غیر قانونی نمی خواهد، او یک مادر است و نگران حال و روز فرزندانش می باشد حالا وضعیت جسمی نسرین بسیار وخیم است. در بیناییش اختلال بوجود آمده است، سرگیجه و فشار پایین دارد، نمی تواند سرپا بایستد.از قول رضا خندان که گفت: وقتی با هم بندیهای نسرین صحبت کردم، بسیار ناراحت و نگران بودند چون دو روز است که بدن نسرین دیگر مایعات را قبول نمی کند.
ننگ بر تو ای خامنه ای،هیچ حیوانی کثیف تر از تو و یاران ات نیستند که در لباس میش و بره،گرگهای درنده هستید.
تو ای زن و مرد ایرانی! به پا خیز.
نسرین هم مثل همه ی دختران، دختری برای مادر خود و مادری برای فرزندان خود و همسری برای شوهر و خواهری برای برادرش می باشد.این اتفاق می توانست برای تک تک ما بیافتد، آنوقت ما از مردمانمان چه انتظاری داشتیم؟ آیا در دل نمی گفتیم که ما برای آزادی این مردم به زندان افتاده ایم و جانمان را کف دستمان گرفته ایم؟ آیا این مردم لیاقت این همه فداکاری و ایثار را دارند؟؟؟
نباید دیر شود،نباید.